Inkludera alla!

Dekor fönster kontrastmarkering

Idag tänkte vi prata om något som kanske inte så många vet vad det är: kontrastmarkeringar. Kontrastmarkeringar samt andra typer av markeringar kan hjälpa och underlätta för synsvaga, blinda eller personer med funktionsnedsättningar och orienteringssvårigheter. Med kontrastmarkeringar menas att det är tillräckligt med skillnad mellan två olika färger eller toner för att dessa personer med orienteringssvårigheter enklare ska kunna särskilja dem. 

Var använder man kontrastmarkeringarna då? Jo de används på bland annat golv, trappsteg och andra ytor med höjdskillnader för att det ska bli lättare för personer att upptäcka dessa skillnader. De används också för att visa riktningar för att personer enklare ska orientera sig vidare i en byggnad. De kan användas på skyltar och informationskiosker för att göra det lättare för personer med synnedsättning att läsa och förstå informationen.

Att använda kontrastmarkeringar är viktigt eftersom det gör det möjligt för personer med orienteringssvårigheter att navigera och använda offentliga platser och byggnader på ett säkert och självständigt sätt. Utan kontrastmarkeringar kan personer med dessa svårigheter lätt missa viktig information eller stöta på faror som de inte kan upptäcka.

Kontrastmarkeringar är också viktiga för att följa olika lagar och riktlinjer som kräver tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Genom att använda kontrastmarkeringar kan företag och organisationer visa sitt engagemang för att vara inkluderande och tillgängliga för alla.

I slutändan handlar det om att skapa en mer tillgänglig och inkluderande miljö för alla. Genom att ta hänsyn till personer med synnedsättning och använda kontrastmarkeringar kan vi skapa en värld som är tillgänglig och användbar för alla, oavsett funktionsförmåga. 

Hos Basreklam så utför vi kontrastmarkering för våra kunder, så det är bara att höra av er gällande ert kommande projekt så spånar vi tillsammans på en bättre tillgänglighet för alla!

Fler artiklar

Skicka ett meddelande