Inkludera alla!

Dekor fönster kontrastmarkering

Idag tänkte vi prata om något som kanske inte så många vet vad det är: kontrastmarkeringar. Kontrastmarkeringar samt andra typer av markeringar kan hjälpa och underlätta för synsvaga, blinda eller personer med funktionsnedsättningar och orienteringssvårigheter. Med kontrastmarkeringar menas att det är tillräckligt med skillnad mellan två olika färger eller toner för att dessa personer med […]